نظر آيت الله امامي کاشاني درباره حقوق مالکيتهاي فکري
- (12 Body)  Print

نظر آيت الله محمد امامي کاشاني پيرامون حقوق مالکيتهاي فکري

بسمه تعالي

چنانچه مستحضريد، امروزه در مقررات کشورهاي مختلف از جمله ايران حقوقي نظير حق طبع، حق تأليف، و حق اختراع که مجموعاً حقوق معنوي يا حقوق مالکيتهاي فکري ناميده مي‌شود، پيش‌بيني گرديده است که براي آنها ارزش مالي نيز قائل هستند و هدف از آنها حمايت از حقوق ناشران، مؤلفان، هنرمندان و مخترعين و دانشمندان است و عدم رعايت اين حقوق موجب لطمه به پيشرفت رشته‌هاي مختلف علمي، فني و هنري دانسته شده است.

استدعا دارد نظر شريف خود را مرقوم فرماييد که آيا اين حقوق اعتبار شرعي دارند يا خير؟ و آيا تمام آثاري که براي اين حقوق برشمرده‌اند، از جمله انحصار و ارزش مالي، از لحاظ شرعي لازم‌الرعايه مي‌باشند يا خير؟

                                                                                                                                              وحيد اشتياق

                                                                                                                                               سردبير مجله رهنمون

 

حضرت آيت الله محمد امامي کاشاني

بسمه تعالي

حقّ تأليف، اختراع و... در عرف عقلا، حق خوانده مي‌شود و وسعت معنا و قطعيت آن به قدري زياد است که در کتابهاي حقوقي تحت عنوان «شرکت» مطرح مي‌شود. لذا، حقّ تأليف، اختراع و... قابل تقويم(قيمت‌گذاري) بوده، مي‌توان آن را به عنوان «سهم الشرکة» به‌حساب آورد.

بنابراين عمومات وارده در شرع مقدّس راجع به حقوق فردي و احترام به آنها شامل حق مزبور نيز مي‌باشد.

نتيجه آن که حقّ تأليف، اختراع و... داراي ارزش مالي بوده و نظر صاحب تأليف يا اختراع يا... در مورد محفوظ بودن اين‌گونه حقوق براي خودش، ظاهراً شرعي است.