برنامه تهاجمي اقتصادي
Date:1397/4/16 Visitor: 499
دشمن امروز بر ما هجوم آوردند و ما هم بايد تهاجمي با آنها برخورد کنيم.


آيت الله امامي کاشاني خطيب موقت نماز جمعه تهران امروز جمعه(15تيرماه) در خطبه هاي دوم(سياسي) خود با اشاره به برخي مفسدين اقتصادي در کشور گفت: کساني که امروز فساد کردند‌ افرادي هستند که در قبل هم در کشور فساد مي‌کردند اما امروز در اوج آن هستند. امروز بايد با اين فساد اقتصادي در دو بخش برخورد جدي شود، ابتدا بايد با خلافکاران با شدت برخورد کرد، در قرآن کريم آمده است که «کساني که در زمين فساد مي کنند و مفسد في الارض هستند بايد با آنها برخورد محکم کرد در غير اين صورت دشمن از ما نمي ترسد».خطيب موقت نماز جمعه تهران تاکيد کرد: قوه قضاييه، مجلس و دولت همه مي دانند که بايد يک‌ برنامه ريزي تهاجمي تهيه کنند زيرا ما امروز در يک جنگ سخت اقتصادي هستيم.آيت الله امامي کاشاني يادآور شد: دشمن امروز بر ما هجوم آوردند و ما هم بايد تهاجمي با آنها برخورد کنيم، کشور به برنامه تهاجمي نياز دارد تا در فشار اقتصادي نمانيم.امروز نقدينگي در دست مردم زياد است و تنها اين ‌نقدينگي بايد هدايت شود، در واقع ما بايد اين نقدينگي را به سوي توليد ببريم تا مردم بدانند چگونه کاسبي کنند.خطيب موقت نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: براي دولت و قانون گذار اين امر بايد مهم باشد که بدانند چگونه بايد سرمايه کشور را هدايت کنند تا هم اشتغال ايجاد شود و هم اقتصاد پويا گردد.آيت الله امامي کاشاني تصريح کرد: اگر برنامه ريزي درست براي هدايت نقدينگي صورت گيرد در اين شرايط اموال مردم و اقتصاد حفظ مي شود، اگر دولتي بخواهد ايستاده باشد بايد اقتصاد آنها استوار باشد..وي با اشاره به سخني از امام صادق(ع) در خصوص وظيفه يک دولت در جامعه اسلامي گفت: امام صادق(ع) مي فرمايند «وظيفه يک دولت سه چيز است: عدالت، امنيت و فراواني نعمت؛ بنابراين وقتي معيشت مردم محيا باشد کشور رو به آباداني است و اين وظيفه دولت است.‌خطيب موقت نماز جمعه تهران اظهار داشت: مسئولين پيگير بايد در اين راستا برنامه هاي عملياتي را ارائه کنند تا اقتصاد رو به پويايي برود.آيت الله امامي کاشاني در پايان در خصوص نامه سردار سليماني در حمايت از رييس جمهور گفت: از سردار سليماني بابت اين حمايت بايد تشکر کرد زيرا اين نامه موجب انسجام و وحدت ملي مي شود.