شاخه بندی اخبار


آخرین اخبار

برنامه تهاجمي اقتصادي
دشمن امروز بر ما هجوم آوردند و ما هم بايد تهاجمي با آنها برخورد کنيم.
سرآمدترين کشورازنظرمعنوي
مسئولان کشور براي حل مشکلات مردم بايد اهتمام و جديت بيشتري به خرج دهند .


هدف رفع مشکلات مردم
اگر به مشکلات محتاجين نرسيم ممکن است دشمنان بر دوش گرفتاران براي اهداف خود سوار شوند.سوره حديد بيان کننده زمينه قيام امام زمان(عج)
آيه 16 و 17 سوره حديد بيان کننده زمينه قيام امام زمان(عج) و اين مسئله جهاني است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next