شاخه بندی اخبار


داشتن وجدان کاري
مديريت و وجدان کاري و همچنين نظارت دقيق بر تمام امور يک مهم است

احتکار گناهي بزرگ
اگر انسان بخواهد چيزي را نگه دارد که فردا گران‌تر بفروشد حرام است.

برنامه تهاجمي اقتصادي
دشمن امروز بر ما هجوم آوردند و ما هم بايد تهاجمي با آنها برخورد کنيم.

سرآمدترين کشورازنظرمعنوي
مسئولان کشور براي حل مشکلات مردم بايد اهتمام و جديت بيشتري به خرج دهند .

هدف رفع مشکلات مردم
اگر به مشکلات محتاجين نرسيم ممکن است دشمنان بر دوش گرفتاران براي اهداف خود سوار شوند.

سوره حديد بيان کننده زمينه قيام امام زمان(عج)
آيه 16 و 17 سوره حديد بيان کننده زمينه قيام امام زمان(عج) و اين مسئله جهاني است.

ميراث پيامبر اسلام وحدت در برابر دشمنان
بايد ملت‌هاي مسلمان وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.

در مسائل دفاعي کشورمان با کسي چک و چانه نداريم
جنگ آمريکايي‌ها، جنگ با انديشه‌ها، تفکرات و دلهاي مردم ايران است.

وحدت در دل
وحدت در دل وقتي به وجود مي آيد که دلها به يک جا و آن خدا متوجه شود.

آتش به اختيار را غلط تفسير نکنيد
آتش به اختيار به معناي هرج و مرج کردن و حرکت هاي انحرافي نيست.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6   Next