شاخه بندی اخبار


خطبه‌هاي نماز جمعه 6 ارديبهشت 1398

خطبه‌هاي نماز جمعه 6 ارديبهشت 1398

Date:1398/2/17

.


 

خطبه هاي نماز جمعه:06 /02/1398

خطيب نماز جمعه : آيت الله امامي کاشاني

خطبه اول :

قالَ اللهُ العَظيم فِي کِتابِه الکَريم: "وَ نُرِيدُ أن نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ استُضعِفُوا فِي الأرضِ وَ نَجعَلَهُم أئِمَّه وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثِينَ" (سورة مبارکة قصص/ آيه کريمة 5)

آيه مبارکه ‏اي که تلاوت نمودم اين آيه شريفه را وجود اقدس امام زمان (عجّل الله تعالي فرجه الشّريف) در صبح نيمه‏ شعبان سال 255 هجرت در وقتي که در دامن امام عسکري قرار گرفته بود تلاوت کرد. حکيمه خاتون دختر حضرت جواد (عليه السلام) مي گويد: طلوع صبح بود شب نيمه‏ شعبان که خبر داديم به امام عسکري (عليه السلام) اين مولود عزيز را فرمود: فرزندم را بياوريد حضرت را آوردند امام عسکري (عليه السلام) عزيز هستي و عالم را در بغل گرفت فرمود: "بُنَيَّ تَکَلَّم" عزيزم سخن بگو حضرت اولين سخنش اين بود "اشهَدُ اَنَّ لا الله الا الله وَحدَه و لا شَريکَ لَه وَ أشهَدُ اَنَّ جَدّي مُحمَّداً رَسولُ الله" و از اميرالمؤمنين شروع کرد "اشهَدُ اَنَّ أميرالمؤمنين عَلِيًّا وَلِيُّ الله" يک يک از امامان را شمرد تا رسيد به امام عسکري که شهادت مي دهم پدرم امام عسکري حجّت خداست و "وَقَفَ" امام عصر در اينجا متوقف شد چيزي نگفت درباره‏ي خودش که من امام هستم و امام دوازدهم هستم ساکت بود ولي به جاي اينکه بفرمايد: من امام دوازدهم هستم به جاي دوازدهمين امام اين آيه را تلاوت کردند بعد از نام امام عسکري (عليه السلام) فرمود: "وَ نُرِيدُ أن نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ استُضعِفُوا فِي الأرضِ وَ نَجعَلَهُم أئِمَّه وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثِينَ" اراده‏ي ماست، اراده‏ خداست، چيست اراده‏ خدا که منّت مي‏‌گذارد بر مستضعفان نظام هستي يعني بر امير المؤمنين و همه‏ اين امامان که مستضعف بوده‏‌اند و دولتهاي باطل عرصه را گرفته بودند و تمام ارزش هاي مادي و طبيعت را به نام خود مصادره کرده بودند و کارشان ظلم و ستم به ملّت ها بود اين مستضعفين يعني کساني که کنار مانده اند يعني ائمه هدي (عليهم السلام) و من که مهدي موعود هستم. بر اين ظلمها و ستم ها خاتمه خواهم داد "وَ نُرِيدُ أن نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ استُضعِفُوا فِي الأرضِ وَ نَجعَلَهُم أئِمَّه وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثِينَ" من پايان خواهم داد و جهان از زيربار ظلم نجات پيدا خواهد کرد و حکومت دست ما خواهد افتاد اين را در همان روزي که ولادت حضرت بود حضرت قرائت فرمود و تلاوت فرمود در اينجا اميرالمؤمنين نکته‏ اي دارد (سلام الله عليه) در نهج البلاغه، نهج البلاغه شامل سه بحث است و سه فصل است يا سه باب است؛ باب اول خطبه ها،  سخن ها، باب دوم کتاب ها و نامه ها، باب سوم حکمت ها و اندرزها.
اين را حکمت 205 ابن ابي الحديد معتزلي که از علماي سنّي است و شارح نهج البلاغه است اين را در حکمت 205 آورده البته شُرَّاح نهج البلاغه همه را در حکمت آورده ‏اند، گيرم شماره 205 يا 209 يا 211 اين براساس آن کسي است که شارح بوده و اين را به عنوان شماره گذاشته ولي آدرس 205 که من عرض مي کنم از نهج البلاغه‏ي ابن ابي الحديد است. بيانِ اميرالمؤمنين چيست؟ بيان اميرالمؤمنين اين است که "لَتَعطِفَنَّ الدُّنيَا عَلَينَا بَعدَ شُمُاسِهَا عَطفَ الضَّرُوسِ عَلَي وَلَدِهَا" دنيا با ما مهربان خواهد شد، دنيا با ما عطوفت خواهد پيدا کرد، دنيا به ما شفقت خواهد پيدا کرد "بَعدَ شِمَاسِهَا" بعد از اين که چموشي مي ‏کند دنيا بعد از اين که مثل يک شتري که چموشي مي‏ کند و نمي‏ گذارد شيرش را کسي بدوشد و براي فرزندش شيرش را مي‏گذارد، دنيا بعد از آن جريان به ما رو خواهد کرد"لَتَعطِفَنَّ الدُّنيَا عَلَينَا بَعدَ شِمَاسِهَا" يعني دنيا بعد از اينکه از ما دوري کرد و نبود با ما بعد از آن به ما برمي‏‌گردد "عَطفَ الضَّرُوسِ عَلَي وَلَدِهَا" همان طوري که شتر، شترِ الضَّروس يعني شتر چموش که نمي‏‌گذارد شيرش را بدوشند به خاطر اين که فرزندش شير بنوشد و بخورد اين دنيا به ما برمي‏‌گردد و حق به حق دار مي‏‌رسد.
در روايت ديگري است مرحوم مجمع البيان، طبرسي در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه اين جمله را اضافه مي‌‏کند که اميرالمؤمنين فرمود: "وَ الَّذِي فَلَقَ الحَبَّهَ وَ بَرَأ النَّسَمَهَ، لَتَعطِفَنَّ الدُّنيَا عَلَينَا بَعدَ شُمُاسِهَا" قسم به خدائي که "فَلَقَ الحَبَّهَ" يعني دانه را مي‏‌شکافد، دانه‏ گندم را مي‏‌شکافد و آنچه مربوط است به غذاي انسانها و غذاي حيوانها آن خدا در همين زمين مي‏‌روياند. قسم به اين خدا و قسم به خدائي که "بَرَأ النَّسَمَهَ" النَّسَمَهَ همان ماده‏ نسيم است که مي گوئيم نسيم صبح. نسيم يعني روح، نسيم به معناي آن روح است، آن نفس انساني است و آن حيات است. خدايي که "بَرَأ النَّسَمَهَ" بَرَأ يعني بارئ انسان هاست خالق آدميزاد است قسم به خدايي که "فَلَقَ الحَبَّهَ وَ بَرَأ النَّسَمَهَ، لَتَعطِفَنَّ الدُّنيَا عَلَينَا عَطفَ الضَّرُوسِ عَلَي وَلَدِهَا"

اين بيان اميرالمؤمينن (عليه السلام) اين نکته را بيان مي‏کند که دنيا و اين جهان طبيعت و ماده جهان به دنيا خوب است دنيا چيزي است مهم و مفيد تمام طبيعت زيباست. همه‏اش هنجارها و ارزش هاست ولي اين انسان است که از اين دنيا غلط استفاده مي کند و اين دنيا را وسيله‏ جنايت خودش قرار مي‏دهد. اين بشر است بعد مي فرمايد که اين دنيا که براساس هنجارها اصلاً خلق شده همان طوري که خداي متعال در قرآن کريم در سوره‏ مبارکه هود است مي فرمايد: "وَ استَعمَرَکُم فِيها" خدا زمين را آفريد و از شما خواست که زمين را آباد کنيد. زمين را آباد کنيد "فَاستَغفِروهُ" استغفار کنيد از گناهان "وَ توبوا إلَي الله" به سوي خدا برگرديد، توبه کنيد، راه خدا را برويد تا از زمين درست استفاده کنيد بنابراين اين طبيعت و اين دنياست که براي همه‏ ارزش ها و همه‏ زيبائي‌ها آفريده شده.

خُب راهنماي اين زيبائي ها کيست؟ آن کسي که اين زيبائي ها را متبلور مي‏‌کند کيست؟ اينجاست که برمي گرديم به اين سخن که بايد يک انسان الهي روي زمين باشد که اين ارزش ها را متبلور کند و اين جلوه ها را به جهان بشريت عرضه کند؛ به عنوان معلّم انسانيت و به عنوان اين که مظهر همه‏ زيبائي هاست و تجلّي همه‏ أسماء الحُسني است. بر اين اساس است اين انسان کامل چنين است و اين که امام زمان (أرواحنا له الفداء) در صبح نيمه‏ شعبان  وقتي که در بغل امام عسکري (عليه السلام) قرار گرفت و حضرت آن عزيز را به سينه چسباند و فرمود: "بُنَيَّ تَکَلَّم" او که سخن گفت بعد از بيان يازده امام (عليهم السلام) به جاي اين که بگويد امام دوازدهم من هستم فرمود: "وَ نُرِيدُ أن نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ استُضعِفُوا فِي الأرضِ وَ نَجعَلَهُم أئِمَّه وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثِينَ" يعني مطلب همين است اگر بخواهد ارزش ها متبلور بشود اگر بخواهد هنجارها در دنيا زنده بشود لازم است يک چنين انسان به عنوان انسان کامل و به عنوان مربي باشد در عالم و اين حقيقت است که در مکتب ما و در مکتب اسلام آمده بلکه تمام مکتب ها اين مطلب را باور دارند گيرم آنان به عنوان انسان کامل مي گويند به عنوان ابدال مطرح مي کنند ولي اسلام به عنوان ولي خدا و به عنوان امام مهدي (عليه السلام) مطرح کرده است.

در اينجا يک نامه‏ اي است از وجود اقدس امام عصر (روحي فداه) به شيخ مفيد در آنجا وظائف ما بيان شده به صورت اجمال که ما وظيفه‌‏مان در غيبت کبري چيست؟ براي اين که اين هنجارها را زنده کنيم چه بايد بکنيم؟ آن نامه‌‏اي که حضرت توقيعي که حضرت مرحوم فرموده‌‏اند اين است: "لِلأخِ السَّدِيدِ وَالوَلِيّ الرَّشِيدَ الشَّيخِ المُفيدِ" اين نامه و توقيع براي برادرم است برادري که أخ است، برادري است که واقعاً برادر، واقعاً صميمي، براستي وفادار، او وليّ ماست ولي وليّ رشيد است يعني حقيقت را بيان مي‏کند و به تمام حقيقت آگاه است و همراه و مطيع ماست. "الشَّيخِ المُفيدِ سَلامُ عَلَيکَ أيُّهَا الوَليّ المُخلِصُ فِي الدّين" سلام بر تو اي وليّ مخلص در دين، وليّ ما هستي و مخلص هستي، دنبال هواي نفس نيستي، دنبال خودبيني و خودخواهي و خود معرفي کردن نيستي، بلکه مخلصي. "المَخصُوصُ فِينَا بِاليَقينِ" تو اهل يقين هستي، تو اهل باوري، هستي را فهميده اي، ولايت را درک کرده اي "وَ إن کُنَّا نَاوينَ" در اين توقيع مبارک مفصل است يک سطرش اين است "وَ إن کُنَّا ناوينَ بِمَکَانِنا النَّائي عَن مَسَاکِنِ الظَّالِمِينَ" گرچه ما دوريم در مکاني که هستيم، ما گرچه دوريم وليکن ازمکان ظالمين ولي به شما نزديکيم.

به شما نزديک هستيم و آن جوري که خداي متعال به ما دستور داده است ما به دنبال کمک شما هستيم "وَ لِشيعَتِنَا المُؤمنين" ما اين چنين هستيم "وَ إن کُنَّا ناوين ولکن حَسَبَ الَّذِي أرَانَاهُ الله تَعالي لَنَا مِنَ الصَّلَاحِ وَ لِشيعَتِنَا المُؤمنين فِي ذلِک المُؤمنين فِي ذلِک" ما شيعيان را کمک مي‏کنيم، مدد مي‏کنيم و شما را رها نمي‏کنيم "فَإنَّا يُحِيطُ عِلمُنَا بِأنبَائکُم"ما خبرهاي شما را مي‏دانيم "وَ لَا يَعزبُ عَنَّ شَيءٌ مِن أخبَارِکُم" أخبارشما از ما مخفي نيست، مشکلات شما، مصيبت هاي شما همه را ما مي‏دانيم.

اگر ما نبوديم پشتيبان شما نبوديم "وَ لَو لَا ذَلِکَ لَنَزَلَ بِکُمُ اللَّأوَاءُ" مشکلات براي شما بيشتر مي‏ شد "وَ اصطَلَمَکُمُ الأعدَاءُ" دشمنان شما را ريشه‌تان را مي‏ کندند. ما برايمان الآن روشن است يا بقيه الله، ما الآن اين تجربه را داريم در اين 40 سال اگر نبود دست مبارک تو بر سر ما و کمک تو بر ملّت ايران و بر جمهوري اسلامي و امام امّت اگر نبود دست مبارک تو همين است که مي فرماييد: "وَ اصطَلَمَکُمُ الأعدَاءُ" دشمن ها ريشه شما را مي کندند ولي در عين حال ما نگه داشتيم، شما را نگه داشتيم، شما را حفاظت کرديم ولي وظيفه شماست "فَاتَّقُوا الله"تقوا داشته باشيد، شما متقي باشيد " وَ الله يُلهِمُکَ الرَّشد" امام عصر به من و شما خطاب مي کند مي فرمايد: خدا به شما رشد را الهام مي کند، راه خدا برويد، راه تقوا را برويد، خدا به شما الهام مي کند چه کنيد، کمک کنيد، مدد کنيد، راه درست را برويد، تمـام نکته اينجاست که ما وظيفه مان است حقوق را رعايت کنيم، مسائل مختلف را ببينيم چه وظائفي داريم و در چه کشوري هستيم و در دامن چه حجت خدائي به سر مي بريم. اين را بفهميم و درک کنيم آن وقت خدمت به ملّت را برايش خيلي ارزش قائليم، کمک به ملت را خيلي ارج خواهيم گذاشت، اگر چنين باشد سرمايه ها را در کشور به کار خواهيم انداخت، به خاطراين که سود ما کم است سرمايه را بيرون نخواهيم برد. ما درکشور که مهمان امام زمان هستيم نخواهيم رفت سرمايه را در خارج خرج کنيم و مهمان آن دشمن و آن دشمن اسلام و انسانيت باشيم بقيه‏ بحث در خطبه‏ دوم. خودم وعزيزان را به ورع و تقوا توصيه مي‏کنم.

 

خطبه دوم:

به دنبال همان جمله‌‏اي که از امام زمان (أرواحنا له الفداء) نقل کرده ام و عرض کرده ام در توقيعي که حضرت براي شيخ مفيد دارد در آن توقيع دارد "فَاتَّقُوا الله" تقوا داشته باشيد، از خدا بترسيد، هم خود تقوا داشته باشيد و هم ديگران را به تقوا وصيت کنيد؛ در کلامتان، درعملتان، در رفتارتان تقوا رار رعايت کنيد.

در اين خطبه‏ دوم چند نکته هست مفصل است ولي بنده به صورت فهرست به خاطر کمي وقت اشاره مي کنم و مي گذرم در اين مسئله‏اي که ما بايد رعايت تقوا بکنيم يعني حقوق را رعايت کنيم آنچه وظيفه است انجام بدهيم چند نکته است؛

نکته‏ اول اين مسئله است که ما به کار اهميت بدهيم اين که مي‏‌گويند: "روز کارگر" يعني کار را ارزش برايش بدانيم اگر ما در کار سست بوديم، اگر ما در کار تنبل بوديم، اگر در کار ما راحت طلب بوديم، پشت ميز هستيم راحت طلبيم، در مغازه‌‏اي راحت طلبيم، درس مي گوئيم راحت طلبيم، راحتي ما چيست؟ آسايش ما چيست؟ اين معناي کار نيست. روز کارگر منحصر به کارگران عزيز که مي‏گوئيم کارگران نيست. کارگر همه است به معناي عـام يعني همه از بنده گرفته که يک روحاني هستم و ديگران و اصناف و جميعيت هاي مختلف به کار بايد اهمينت داد يعني کار را بايد درست انجام داد، دقيق انجام داد، بررسي بايد کرد در اين کار اين کار درست است يا اين کار درست نيست. اهميت به کار آن وقت است که ارزش دارد تمام ما هر کدام در هر صنفي هستيم چه در مسائل علمي، پژوهشي در هر کار، کار داريم آن کار را بايد درست انجام بدهيم؛ استاد که مي‌‏آيد کلاس موظف است شب درس را خوب مطالعه کند تنظيم کند. وقتي که آمد درست تدريس کند. پاسخ به سئوالات به شبهات دانشجويان بگويد، اين هم کار است اين وظيفه همه ماست در کار. اين يک نکته و پاس داشتن روز کارگر يعني ارزش کار را متوجه شدن و اعلام کردن و کشور را از رخوت و سستي و بي حالي و تن پروري و بلأخره عياشي و خوش گذراني بايد نجات داد با همين توصيه‌‏اي که مي فرمايد: فَاتَّقُوا الله پس اين يک مطلب در کار.

مطلب دوم آن جمله‌‏اي است که شعاري بود که رهبر معظّم انقلاب (دامت ظلّه) در اول سال فرمودند "رونق توليد" رونق توليد با همين کار است و پيدا کردن راه است و کسب است و چگونه بايد توليد بشود؟ رونق داشته باشد؟ کارگر بيشتر بشود، اشتغال زياد بشود، مردم به رفاهشان کمک بشود، اين چه وظيفه اي داريم و آيا مي شود توليد را خواباند؟ آيا مي شود توليد را جوري کرد که اين دستگاه بخوابد؟ دولت مي تواند؟ مجلس مي تواند؟ دستگاه قضا يعني دولت اسلامي مي تواند اين کار را بکند؟ نه اگر بنا شد مثلاً 2 نفر با هم اختلاف دارند در يک واحد توليدي و شکايت کردند اختلاف به جاي خود، دستگاه قضائي بايد ادامه بدهد بررسي را ولي توليد نبايد درهيچ حال متوقف بشود. توقف توليد آسيب توليد است البته توليدي که مضرر نباشد، توليدي که حرام نباشد، هر توليد حلال و به نفع کشور بايد از آسيبش دوري کرد و حتّي سرمايه گذاري هم در داخل کشور همان طوري که عرض کردم ما مهمان امام عصرهستيم. دست مبارک حضرت بالاي سر ماست بايد احساس کنيم اين حقيقت را حيف است خدا مي داند، حيف است که آدم ثروتي به دست بياورد بيرون از کشور خرج کند، حيف است که ثروتي که بايد در اينجا اشتغال باشد حالا درآمدش کم است باشد خداوند کمک مي کند، خداوند مدد مي کند، خيرها و برکتهاي گوناگون دارد خدا براي ما مي فرستد و نازل مي کند به اين معنا بايد توجه کرد و به رونق اهميت داد و جلوي اسيبها را گرفت و خودش را آدم به عنوان يک سرباز امام زمان پولدار، داراي پول، داراري قدرت هر چي هست آدم بايد خودش را سرباز امام زمان بداند صندلي دولت، صندلي مجلس، صندلي قضا همه اين پست ها و مسندها اگر در راه امام عصر قرار بگيرد اين ارزش دارد و الا ارز ش ندارد و عمرش را انسان تلف کرده، پس اين هم مطلب دوم.

مطلب سومي که هست اين است که وظائفي که ما درباره تحريم ها داريم؛ دشمن اين چنين دور ما احاطه کرده، دشمن و اين تحريم هاست و اين جنايت هاست؛ اين جنايت هاي آمريکا که از روز اول آمريکا دشمن ما بود ولي اين دولت خبيث احمق آمد و پرده را کنار زد و همه‏ي دشمني ها را نشان داد که از اول چنين بوده است اين تحريمي که به اين صورت گسترده شده ما مي توانيم با اهميت دادن به کار، اهميت دادن به مردم، مي توانيم واقعاً اين تحريم را به حداقل خسارتش را برسانيم.

شاهد مطلب، شاهد مطلب همين که ما ديديدم در اين سيل، در اين سيلي که گرچه مسئله‏ آب براي کشور خيلي حياتي و ارزشمند بود حمد خدا را ولي گرفتاري ها، مشکل هاي زيادي براي هم وطنان عزيزمان به وجود آورد و اين مشکلات بايد تأمين بشود، همه بايد کمک کنند، دولت وظيفه اش را انجام بدهد، هر کسي هم از کساني که مي تواند به مدد بيايد و کمک کند آنچه بايد و شايد وظيفه است بايد کمک کند ولي دراين کمکي که آغاز هم شد ادامه هم دارد که همه وارد شدند از همه ي طبقات وارد شدند و اين جور با سيل زدگان عزيزما همدردي کردند و کارها آنچه ممکن بود انجام دادند اين وحدت همان طوري که رهبر عزيزمان فرمود: "اين خاطره ي همان زمان حمله‏ دشمن را بر کشور و اوايل به اصطلاح نهضت را و اوايل جمهوري اسلامي را نشان مي دهد که چگونه با هم همه ي مردم بودند." اين چنين همه با هم باشيم و دلمان با يکديگر باشد، همدردي با ديگران بکنيم. اگر اين کار را کرده ايم و اين راه را رفته ايم که کار بزرگي است اين کار در همه ي امور ادامه پيدا کند، در تمام کارها ادامه پيدا کند؛ اين وحدت، اين انسجام، اين همدردي که آدم ببيند هم وطنش چه مشکلي دارد و در راه آن آدم تلاش کند اين هم نکته‏ي سوم که در رابطه‏ي با اين تحريم ها اگر به وظيفه مان همه عمل کرديم، کار درست کرديم، مواردي که مي شود استفاده کرد اقتصاد کشور را جلو برد و همان اقتصاد مقاومتي را واقعاً آدم بتواند خوب پايه ريزي کند با برنامه ريزي دولت و هم چنين مجلس شوراي اسلامي و حمايت دستگاه قضائي اين مي تواند خيلي به مشکلات کشور کمک کند و اين تحريم هاي جنايتکاران آمريکا را به حداقل برساند اين هم نکته‏ي سوم.

نکته‏ چهارم اجازه بدهيد، نکته‏ چهارم تبريک است به سردار عزيزمان، سرلشکر سلامي که رهبر معظّم انقلاب (دامت ظلّه) ايشان سمت فرماندهي سپاه پاسداران را داده‌‏اند ما اين سمت را براي ايشان تبريک مي گوئيم و اميدوارم با سلامت و توان هر چه بيشتر بتوانند اين کار بزرگ را ان‏شاءالله ادامه بدهند. سپاه چيزي است که ما در دوران انقلاب ديديم که وقتي دشمن هجوم مي‌‏آورد، سپاه سينه سپر مي‏کند و همه ي نيروهاي مسلح با هم سينه سپر مي کنند و دفاع مي کنند اين در وقت حمله است. در وقتي هم که دفاع نيست؛ سپاه درکشور است، ارتش در کشور است، باعث امنيت و آرامش ملّت ايران است.

در اينجا وارد بحث پنجم بشوم و آن بحث پنجم هم آن جنايتي است که آمريکا کرد و همين دولت آمريکا و مسئله‏ "سپاه را به عنوان تروريست اعلام کرد" مجلس شوراي اسلامي هم پاسخ داد حالا ما آن مطلبي را که دولت آلوده‏ آمريکا گفته و آن چيزي که مجلس شوراي اسلامي تصويب کرده؛ اين دو نکته را قضاوت مردم دنيا مي‏گذاريم. مردم دنيـا يعني همه ي ملّت ها نه چند نفر سردمداران جاني و خائن و آن اين است مي گوئيم که آمريکا آمده سپاه را تروريست اعلام کرده، تروريست يعني چه؟ ترور و تروريست يعني حمله‏ي نابهنگام يعني به اصطلاح يک قتل و يک آشوب در يک جامعه‏اي ايجاد کردن اين به معناي ترور و تروريست است. ببينيم اين ترور و تروريست آيا در آمريکاست يا در ايران است؟ آيا در مصوبه‏‏ي ترامپ است يا در مصوبه‏ مجلس شوراي اسلامي است؟ آن چيزي که ما در دنيا ملاحظه مي کنيم و آنچه ما داريم ايران از نظر ايدئولوژي حرفش اين است از پيغمبراکرم (صَلَّي اللهُ عليه وَ آله وَ سَلّم) نقل شده: " إنَّ الإيمانَ قَيَّدَ الفَتکَ وَ لا يَفتِکُ المُؤمنٌ" ايمان قَيَّدَ الفَتک يعني ترور را اجازه نمي دهد، ترور را منع مي کند اين ايدئولوژي ماست "وَ لا يَفتِکُ المُؤمن" پيغمبر اکرم مي فرمايد: مؤمن ترور نمي کند، مؤمن بر سريک  نفر همين جور هجوم نمي‏ آورد، اين تئوري ماست و اين فکرماست و اين عقيده ماست و عمل ما هم اين است که الآن نيروهاي مسلح ما از اول داشته اند و دارند و سپاه دفاع از کشور، دفاع از مردم، دفاع از اسلام و بعد هم به عنوان صيانت و به عنوان حفظ کشور و موجب امن و امنيت ملّت اين است اين چيزي است که دنيا دارد از سپاه مي بيند؛ دنيا دارد از نيروهاي مسلح مي بيند ولي دنيا تو مي بيني که آمريکا چه کرد؟ تو مي بيني که آل سعود و صهيونيستي که تکيه‏شان بر تو که آمريکاست چه کرده ‏اند؟ اين جنايات هايي که مي شود، اين داعش ها را مگر شما به وجود نياورده ‏ايد؟ اين قتل ها را مگر شما به وجود نياورده ‏ايد؟ اين نزديک 20000 بمب که عربستان، حاکمان عربستان بر سر ملّت يمن وارد کرده‏اند، اين بمب ها آيا ترور نيست؟ اين بمب ها آيا در بيمارستان ها بچه ها بزرگ همه را اينجوري کشتار کرده‏اند ترور نيست؟ شما تروريست يا ما؟! شما تروريست هستيد يا ما؟ اين عربستان سعودي تروريست است، اين صهيونيست تروريست است. آن فلسطين، آن لبنان، اين تو هستي که مي گويي آمريکا مي‏گويي:" بايد ظرف چند وقت مسلّط شد بر خاورميانه" با چي؟ با ترور با اين همه جنايت ها، جنايتِ تو 1-2 تا 100تا نيست اين همه جنايات دنيا شما را بي آبرو مي داند. دنيا براي شما ارزشي قائل نيست، خودتان چند نفر عناصر شوم، مثلث شوم صهيونيست و آمريکا و آل سعود دور هم جمع هستيد گپ مي زنيد، فکر مي کنيد موفق هستيد؟ پيروز هستيد. شکست مال شماست. بدبختي مال شماست اميدوارم إن‏شاءالله آن چنان که امام راحل فرمود: روزي خداي متعال از شماها انتقام بگيرد به حول و قوه خداي متعال اين نکته اي است که در اين جهت عرض مي‏کنم.

نکته‏ ديگر يکي از جنايت ها که نکته‏ ششم است اين جنايت آل سعود است که اين آل سعود براي 37 نفر زنداني که اين ها انتقاد مي کردند اين جور فجيعانه اين ها را اعدام مي‏‌کند اين لکه ننگي است بر چهره ي آل سعود، حاکمان آل سعود. اين لکه ننگي است بر چهره حاميان آل سعود مثل: آمريکا، مثل: صهيونيست ها و اين را يک حقيقت است. واقعاً که دنيا مي داند که جنايتکار کيست و رسوا کيست و اين رسوائي و جنايت هايي است که ما در دنيا بحمد الله آشکار شده و جهان بشريت هم به اين معنا توجه کرده است که چه خبر است و چه روزي است و روايات ما خبر داده است که ظلم زياد خواهد شد آن چنان که مسلمانان به تنگ خواهندآمد و خواهند فرج را آنجاست که پيغمبر اکرم (صَلَّي اللهُ عليه وَ آله وَ سَلّم) مي فرمايد که "إنَّ الأرض" روزي بشود که "يَملَأ اللهٌ الآرضَ قِسطاً وَ عَدلاً بعدَ مَا مُلِئَت ظُلماً وَ جَوراً" مُلِئَت ظُلماً همين است که امروز شده بنده هم چند سطري به عربي نوشته ام:

التحيّة وَ السّلام عَلي کافّهِ ضماير الحيّ في العالم، إنَّ جريمهَ آلِ سعود في مَذبَحَهِ سَبعَهِ وَ ثَلاثِينَ، کساني که به زندان رفته اند و در سجن بوده اند، سجنا رسمّ خط الاحمر الشَرَف و الإنسانيه، خط قرمز کشيدند بر شرافت ها و بر انسانيت، الَّتِي صَدَمهِ شُرَفا وَ الأٌمرا مِن العالم وَ اتخذ ترامپ مُوقِفَ سمتٍ خيال هذه جريمه النَکرا وَ نَحنُ يقول

کَما قَالَ الامام الخميني(رحمت الله عليه):

نحن نعتبر کلّ هذه الجرائم علي حساب الحکومة الأمريکية و ترامپ که أراهَ إستتار عن هذه الجرائم، ترامپ پرده را از روي جرائم آمريکا برداشت و هويت و حقيقت آمريکا را نشان داد و اين، هذه الجرائم و سمه ُعار علي جبين مثلث الطغيان و الظلم الحکومت الإمريکيه و الصهيونيه و آل سعود و إنَّ ضمائر الحيّ للمعيارات الإنسان تَستَنکِرُ هذه الجريمه و السلام عليکم و رحمت الله.


Rss Services Print  - (1 Body)  Visitor Count: 29
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
کد امنیتی: تصویر امنیتیتغییر عکس